Vô tình thấy được con gái của bạn trên web Sugar Baby

Vô tình thấy được con gái của bạn trên web Sugar Baby, về Reena và tình yêu của cô ấy Leela. Đó là lượt đầu tiên. Anh ấy gửi ngay cho tôi một video clip. Nhìn trái tim tan nát của tôi Reena ngây thơ như Diệp, nhưng bây giờ sự ngây thơ đó chỉ thể hiện ở mặt. Tôi đã kết hôn và tôi được biết rằng sau vài ngày nữa gà trong nhà sẽ giống như cá lăng. Chỉ những khao khát vô tâm. Bây giờ anh ấy đã mặc quần áo mới. Seenu đến đúng giờ và không đi cho đến khi tôi bảo anh ấy về. Trong hai tháng rưỡi, cô ấy đã tiếp xúc với tôi rất nhiều. Trong khi nói chuyện, cô ấy thường nắm tay hoặc nói bằng tay.