Xinh gái hàng ngon lại còn cưỡi ngựa giỏi

liền từ bên hông nhà nhìn thấy nàng trở về. Ai đã từng sống trên núi sẽ hiểu. Tôi cũng phải xuống xe, nên tôi xuống xe nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi đã gặp nhau trong cống. Anh ta nắm lấy tay tôi và nói – lấy cái này trong ví của bạn! Tôi lấy ví của mình và nói với anh ta – chúng ta hãy ngồi và nói chuyện một lúc. Vì vậy, cô ấy nói – đây là cách phổ biến, ai cũng có thể đến đây. Làm sao có thể ngồi đây, sẽ có người hiểu chuyện. Tôi nói – không quan trọng, ở đây chúng ta ngồi đâu đó trong bụi rậm và nói chuyện thoải mái. Vì vậy, anh ấy nói – OK.